بررسی رزبری پای

چند دهه است که کامپیوترها حسابی در زندگی ما جا خوش کرده‌اند و ما هم از وجودشان ناراضی نیستیم. شاید زمانی که افراد با کامپیوترهای اولیه کار می‌کردند، تصور اینکه کامپیوتری به اندازه یک کارت اعتباری تولید شود، مضحک به نظر می‌رسید. اما همه ما امروزه می‌دانیم که چیزی دور از دسترس بشر نیست و … ادامه